Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

MASTERS TO WATCH: DIEDERIK EN BRITTA VAN EGMOND

Bij eigenaren Diederik en Britta van Egmond, van Van Egmond architecten, is architectuur hen in de paplepel ingegoten. Aan MASTERS vertellen de twee masters over hun bedrijf, het interieurproject wat zij voor John de Mol en het Koningshuis hebben gedaan. Een knap staaltje werk.Tekst: Bart-Jan Brouwer | Online redactie: Natasha Hendriks
Beeld: John van Helvert

Ondernemerstoets

Britta: “Met een moeder als interieurarchitect en een vader als architect zijn we, letterlijk, opgegroeid onder de tekentafel. Het lag voor de hand dat wij allebei architectuur gingen studeren en uiteindelijk in het bureau van mijn vader zouden gaan werken.” Diederik: “In 2008 hebben we de directie overgenomen. Toen kwam de bouwcrisis. Dat werkte enorm louterend. Het was een ervaring die ons beiden gevormd heeft, want je leert elke opdracht waarderen. Een goede les in nederigheid en dankbaarheid. Met kunst- en vliegwerk hebben we de crisis overleefd. Dat was echt een soort ondernemerstoets – leuk dat je een mooi huis kunt tekenen, maar kun je ook een bureau goed leiden? In die periode hebben we in kaart gebracht waar we goed en minder goed in zijn. Onze kracht ligt in het oplossen van complexe zaken. Wanneer wij worden gevraagd voor een eenvoudig plan, weet ik niet of onze meerwaarde ontzettend groot is. Maar betreft het een casus met een hoge mate van complexiteit, bijvoorbeeld een ingewikkeld bestemmingsplan of grootschalig project, dan zijn wij niet alleen goed in het ontwerp, maar ook in de hele begeleiding van het proces en de realisatie van het doel dat we voor ogen hebben. Dat gaat veel verder dan alleen maar ‘is het huis mooi?’ of ‘zijn die honderd appartementen goed gestapeld?’. Er komt heel veel bij architectuur kijken, wat dat betreft zijn we een soort spin in het web.”

Toekomstgericht

Britta: “Architectuur is veel breder dan alleen maar een tekening maken. We werken met bouwers, maar ook met juristen, planologen, demografen, kunstenaars… Hoe krijgen we iedereen mee zodat we een resultaat kunnen bereiken dat er esthetisch fantastisch uitziet en óók functioneel heel goed werkt en aan alle randvoorwaarden voldoet? Onze clientèle heeft veel eisen en voorwaarden. Het gaat steeds om complexiteit op verschillende schalen. Van luxe villa’s waarin wij tot in detail alle meubels, stoffen en afwerkingen bepalen tot projecten op stadsniveau waarbij we kijken hoe we in de toekomst met elkaar wonen.” Diederik: “Wij geloven heel erg in de maakbaarheid van de toekomst. Je moet vooruitkijken: Hoe komt de bevolkingssamenstelling eruit te zien? Hoe reizen we straks naar ons werk? Maar ook, op kleiner niveau: hoe leeft een villaopdrachtgever nu en over tien jaar? Het woonhuis moet daarop aangepast kunnen worden. Wij hebben bijvoorbeeld het huis van John de Mol gedaan. Een succesvol ondernemer, maar ook een liefhebbende opa. Dat moet hij in zijn huis beide kunnen zijn. Hij moet zowel de internationale zakentop als zijn kleinkinderen kunnen ontvangen. En hoe wil hij dat huis over tien jaar gebruiken?” Britta: “Elk ontwerp begint met een persoonlijk verhaal. We gaan eerst met iemand zitten: hoe leef je, hoe laat ga je naar bed, wat voor werk doe je?” Diederik: “We werken ook voor het Koningshuis. Dan moet je nadenken over hoe de monarchie er over vijftien jaar uitziet. We zoeken naar toekomstgerichte oplossingen die de tand des tijd doorstaan. Datzelfde geldt voor kantoorgebouwen: ik ben ervan overtuigd dat we over vijftien jaar worden uitgelachen om het kantoorgebouw van nu. Het werken verandert: er wordt meer thuis gewerkt, meer digitaal gedaan. Hoe ziet dat er straks uit?”

Maatschappelijke vraagstukken

Diederik: “Onze ontwerpen zijn een uiting van de tijdgeest, een reactie op maatschappelijke vraagstukken en persoonlijke dromen. Neem de rellen na het instellen van de avondklok. Iedereen roept: belachelijk! Maar je kunt ook de vraag stellen: waarom zijn die mensen zo boos? Het zijn nogal wat stappen: je zit thuis televisie te kijken en besluit een capuchon op te zetten en de trein naar Rotterdam te nemen. Meestal is er gaandeweg wel iemand die zegt: ‘Zou je dat wel doen?’ Of wonen die mensen op een plek waar niemand dat zegt? Zijn we met elkaar al jaren bezig woonwijken te maken die we sociaal helemaal niet meer in de hand hebben? Dat zijn grote en ongemakkelijke thema’s, maar je moet niet de angst hebben om die aan te snijden. Als een appartementengebouw wordt gemaakt, kijk dan of dat een mix van villa’s en kleine woningen kan zijn, zodat de sociale cohesie wordt versterkt.” Britta: “Moet de manier waarop we bezig zijn niet anders? Wat is een gezonde levenswijze waarin je blij en gelukkig kunt zijn? Als jonge mensen kleiner moeten wonen omdat woningen voor hen niet betaalbaar zijn, laten we dan zorgen voor grotere parken waar ze kunnen bewegen, designhubs waar ze kunnen werken, hotspots waar ze samen muziek en kunst kunnen maken. Hoe verdelen we de ruimte die we hebben en geven we impulsen om tot een gelukkige samenleving te komen?”

Grote gedachten

Diederik: “Aan de ene kant doen wij grootschalige stedenbouwkundige plannen, complete woonwijken met minimaatschappijen. Aan de andere kant doen we heel exclusieve villa’s, waarbij de complexiteit van een minimaatschappij door één gebouw wordt omvat. De rode draad in beide wordt gevormd door grote gedachten, die we uiteindelijk heel klein en persoonlijk proberen te maken. Wij zijn niet bang om groot te denken, maar vervolgens ook nuchter genoeg om het toepasbaar te maken. Waar is van Egmond Architecten goed in? Wij weten complexe vraagstukken op groot en klein niveau tot essentie te brengen en met concrete voorbeelden op te lossen.” Britta: “Wij hebben niet het idee dat wij de grote verbeteraars zijn die de wereld eens even anders gaan inrichten, maar we willen ons daar wel voor inzetten. Als iedereen zijn bijdrage levert, worden we met elkaar een stukje beter.”Diederik en Britta van Egmond

Diederik en Britta van Egmond

Diederik en Britta van Egmond

Diederik en Britta van Egmond

MASTERS #45

MASTERS #45