Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Een ode aan de vrouw #BreakTheBias

Het is International Women’s Day. De dag waarbij wereldwijd de successen van vrouwen wordt gevierd. Een ode aan de vrouw met als thema dit jaar: #BreakTheBias. Stel je een samenleving voor waarbij diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit vanzelfsprekend zijn. Een wereld waar geen plek is voor vooroordelen, stereotypes en discriminatie. Een plek waar gendergelijkheid heerst en geen verdeling zaait.Tekst: Mical Joseph

Verschil maken begint bij jezelf

Elk jaar wordt er door de officiële organisatie een thema aan deze dag opgehangen. Dit jaar is dat dus Break The Bias. In veel landen is International Women’s Day al een officiële feestdag, voor Nederland geldt dit nog niet. Met het statement #BreakTheBias roept de organisatie op om je uit te spreken tegen de vooroordelen en tegelijkertijd de mooie verschillen te omarmen. “Of ze nu opzettelijk of onbewust zijn, vooringenomenheid maakt het voor vrouwen moeilijk om vooruit te komen. Weten dat er sprake is van vooringenomenheid is niet genoeg, er is actie nodig om het speelveld gelijk te maken. Doe je mee? Zul je elke keer dat je het ziet actief gendervooroordelen, discriminatie en stereotypering aan de kaak stellen?”, aldus de IWD-organisatie.

Women on a mission

Naast dat International Women’s Day wereldwijd wordt gevierd, zet de Nederlandse organisatie zich ook in. Het thema van de Internationale Vrouwendag op eigen bodem is dit jaar: V/M solidariteit – de kracht voor verandering. Het landelijke platform voor Internationale Vrouwendag focust op vrouwen, emancipatie en vrouwenrechten. Met missies als vrouw en gezondheid, techniek, politiek, sport, kunst en werk maakt deze feestdag verschil.

Waarom is International Women’s Day nodig?

Het is helaas nog niet enorm goed gesteld met het bestrijden van onder andere huiselijk geweld, gelijke beloning, zwangerschapsdiscriminatie en het aantal vrouwen in de politiek. Vrouwen die dezelfde functie bekleden als een man krijgen minder betaald en de afwezigheid van een vrouwelijke premier leidt ook tot een beperkt aantal vrouwen in de politiek. Maar ook binnen de lokale politiek is er nog veel te doen aan emancipatie. Wat jammer is, want gemeenten staan dichtbij de inwoners en kunnen een cruciale rol spelen.

And then there was…

Samen met andere vrouwen besloot socialite Clara Zetkin om in 1907 een Internationale Vrouwenconferentie te organiseren in Stuttgart. Zij dienden daar een motie in die partijen verplichtten om voor zowel het mannen-als het vrouwenkiesrecht te strijden. Deze motie werd aangenomen. Een aantal jaar daarna, in 1910, werd in Kopenhagen de tweede vrouwenconferentie gehouden. Het bleek dat er maar weinig terecht kwam van het vrouwenkiesrecht. Zetkin besloot tijdens deze conferentie dat er een jaarlijkse internationale vrouwendag moest komen, zodat de stemmen van vrouwen niet verloren zouden gaan. In New York kwamen vrouwen in opstand tegen de te lange werktijden en slechte lonen in de textielindustrie. Dit was in 1911 de aanleiding voor de allereerste viering van Internationale Vrouwendag, in 1912 werd de dag voor het eerst gevierd in Nederland. In de jaren ’60 kwam Internationale Vrouwendag weer meer naar voren. Dit kwam door de tweede feministische golf. De Verenigde Naties erkende in 1978 officieel International Women’s Day en in 1996 werd het eerste wereldwijde thema gelanceerd.